Vítejte na stránkách

Tyto podmínky služby popisují pravidla a předpisy pro používání

Přístupem na tyto stránky předpokládáme, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami v plném rozsahu. Nepokračujte v používání Webové stránky, pokud nepřijímáte všechny podmínky služby uvedené na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a jakákoliv nebo všechny smlouvy: „Zákazník“, „Vy“ a „Vaše“ označují vás, osobu přistupující k této webové stránce a přijetí podmínek Společnosti. „Společnost“, „My“, „Nás“, „Naše“ a „Nás“, odkazuje na naše společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na zákazníka, tak na nás, nebo buď na zákazníka nebo my sami. Všechny podmínky se vztahují k nabídce, přijetí a platebnímu zvážení, které je nutné k zapojení proces pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem, buď prostřednictvím formálních schůzek s pevně stanovenou dobou trvání nebo jakýmkoli jiným způsobem, za výslovným účelem uspokojení potřeb Zákazníka ohledně poskytování deklarovaných služeb/produktů Společností v souladu s platnou legislativou a podléhá jí z. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo tyto jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují na stejnou věc.

Moduly souborů cookie

Používáme soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s používáním cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů tohoto webu.

Většina moderních interaktivních webových stránek používat soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. V některých oblastech našeho webu se používají soubory cookie umožnit návštěvníkům funkčnost a snadné použití této oblasti. Některé z našich affiliate partneři / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, stránka a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví všechny materiály na webu. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete prohlížet a/nebo tisknout stránky na webu pro osobní použití, s výhradou omezení uvedených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 1. Znovu publikujte materiály z webu.
 2. Prodávejte, půjčujte nebo poskytujte sublicencované materiály ze stránek.
 3. Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z webu.

Redistribuujte obsah z webu (pokud není obsah vytvořen speciálně pro redistribuci).

Komentáře uživatelů

 1. Tato smlouva začíná dnem uzavření.
 2. Některé části tohoto webu nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory, informace, materiály a data ("Komentáře") v oblastech Webu. Stránky neprověřují, neupravují, nepublikují nebo zkontrolovat komentáře před jejich zobrazením na webových stránkách a komentáře neodrážejí názory nebo názory webu, jeho zástupců nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí úhel pohledu a názor osoba, která takový názor nebo názor zveřejňuje. V rozsahu povoleném příslušnými zákony bude stránka nenese odpovědnost za komentáře ani za jakékoli způsobené ztráty, odpovědnost, škody nebo výdaje a nebo utrpěli v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejňování a/nebo výskytu komentářů k nim webové stránky.
 3. Stránka si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které považuje za vhodné podle vlastního uvážení bude nevhodné, urážlivé nebo jinak porušující tyto Podmínky.
 4. Zaručujete a prohlašujete, že:
  1. Máte právo zveřejňovat komentáře na našich stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy udělat toto;
  2. Komentáře neporušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patent nebo ochranná známka nebo jiné vlastnické právo jakékoli třetí strany;
  3. Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál nebo materiál, který porušuje soukromí
  4. Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyků ani k reprezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.
 5. Tímto udělujete Stránkam nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, reprodukci, upravovat a opravňovat ostatní k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě a formátu nebo hromadná média.

Hypertextové odkazy na náš obsah

 1. Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:
  1. vládní agentury;
  2. vyhledávače;
  3. zpravodajské organizace;
  4. Distributoři online adresářů, když nás uvádějí v adresáři, mohou odkazovat na naše webové stránky ve stejném jak hyperlinkují na webové stránky jiných kotovaných společností; a
  5. Akreditované podniky na systémové úrovni, s výjimkou žádostí neziskových organizací, charitativních center, a charitativní fundraisingové skupiny, které nemohou odkazovat na naše webové stránky.
 1. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace nebo jiné informace o webu tak dlouho jako odkaz: (a) není žádným způsobem zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo podpora propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) je v kontextu odkazu stranický web.
 2. Podle našeho uvážení můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:
  1. známé zdroje informací pro spotřebitele a/nebo podniky, jako jsou Americké obchodní komory Automobilová asociace, AARP a Unie spotřebitelů;
  2. weby komunity dot.com;
  3. sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně stránek pro charitativní dary;
  4. distributoři online ročenek;
  5. internetové portály;
  6. účetní, právní a poradenské firmy, jejichž hlavními klienty jsou podniky; a
  7. vzdělávací instituce a profesní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud zjistíme, že: (a) odkaz neodpovídá nepříznivé pro nás nebo naše akreditované podniky (například profesní sdružení nebo jiné organizace zastupování inherentně podezřelých typů podnikání, jako jsou příležitosti práce z domova, není povoleno svázat); (b) organizace u nás nemá neuspokojivé záznamy; (c) užitek z toho pro nás viditelnost spojená s hypertextovým odkazem přesahuje nepřítomnost Stránky; a (d) kde odkaz je v kontextu obecných informací o zdroji nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem v bulletinu nebo podobném produktu, který propaguje poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace nebo jiné informace o webu, dokud odkaz: a) není žádným způsobem zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a IT produktů nebo služeb; a (c) je v kontextu spojující strany webu.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v bodě 2 výše a máte zájem o připojení k našemu webu, musíte nás informovat zasláním e-mailu. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje (jako je telefonní číslo a/nebo e-mail adresa) a také URL vaší webové stránky, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které chcete odkazovat. Vyčkejte 2–3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naši webovou stránku následovně:

 1. Použitím názvu naší společnosti; nebo
 2. Pomocí jednotného lokátoru zdrojů (webové adresy), na který je odkaz vytvořen; nebo
 3. Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky nebo materiálu, na který je odkazováno, dává smysl kontext a formát obsahu na webu odkazující strany.

Pro odkaz bez licence na ochrannou známku nebude povoleno žádné použití loga webu ani jiného uměleckého díla dohoda.

Prvky iframe

Bez našeho předchozího souhlasu a výslovného písemného povolení nesmíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek nebo používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašem webu. Souhlasíte s odškodněním a bránit nás proti všem nárokům vyplývajícím z vašich stránek nebo na nich založených. Na žádném odkazu se nesmí objevit žádný odkaz(y) stránce na vašem webu nebo v jakémkoli kontextu, který obsahuje obsah nebo materiály, které lze interpretovat jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušování nebo jiná porušení práv třetích stran.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě vlastního uvážení požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jinak odkaz na náš web. Souhlasíte s tím, že na základě takové žádosti okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. My také si vyhrazuje právo tyto podmínky a zásady přihlášení kdykoli změnit. Pokračováním odkazem na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto podmínky propojení.

Odstranění odkazů z našich stránek

Pokud zjistíte, že jakýkoli odkaz na našem webu nebo jakýkoli odkazovaný web je z jakéhokoli důvodu nevhodný, můžete nás kontaktovat nám o tom. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nebudeme mít žádnou povinnost tak učinit nebo odpovědět přímo vám.

I když se snažíme zajistit, aby informace na tomto webu byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani se nezavazujeme zajistit, že webová stránka zůstane dostupná nebo že bude materiál na web je aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme všechna prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek (včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona, pokud jde o uspokojivou kvalitu, vhodnost pro daný účel a/nebo použití přiměřené péče a dovedností). Nic v tomto prohlášení nesmí:

 1. omezení nebo vyloučení naší nebo vaší odpovědnosti za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 2. omezit jakékoli naše nebo vaše povinnosti jakýmkoli způsobem, který není povolen příslušným zákonem; nebo
 3. vyloučit jakékoli naše nebo vaše povinnosti, které nelze vyloučit podle platných zákonů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravují všechny závazky vyplývající z odškodnění resp s ohledem na předmět tohoto vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, v deliktu (včetně nedbalosti) a za porušení právních povinností.

V rozsahu, v němž jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu.

Úvěr a kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se některé z našich podmínek, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.